پالت سازی خلیلی

پالت سازی خلیلی

اطلاعات بیشتر:

با سلام
کارگاه تولیدی پالت های مقاوم
جهت صادرات انواع کاشی سرامیک_مصارف پتروشیمی_ صادرات انواع سنگ در ابعاد مختلف_استفاده در سردخانه ها جهت مصرف و صادرات میوه