طراحان سوبا

مشاوره، طراحی، فروش واجرای انواع گل و گیاه، درختچه و محوطه سازی (فضای باز ،نیمه باز ،تراس، روف گاردن، طراحی گلخانه، طراحی تراریوم های متنوع) درتهران

چکیده:

مشاوره، طراحی، فروش واجرای انواع گل و گیاه، درختچه و محوطه سازی (فضای باز ،نیمه باز ،تراس، روف گاردن، طراحی گلخانه، طراحی تراریوم های متنوع) نگهداری از فضای سبز و انواع گل و گیاه

طراحان سوبا