هبلکس کویر اسدی

هبلکس کویر اسدی

تعداد بازدید: 729

درباره هبلکس کویر اسدی

هبلکس کویر اسدی در تهران، تامین کننده بلوک های هبلکس کیبکس و همچنین تولید کننده دیوارهای مقاوم در برابر آتش مورد تائید مرکز تحقیقات ساختمان ایرانهبلکس کویر اسدی