ثبت رایگان
  1. گیلان
  2. رشت
  3. آموزشی
  4. دانشگاه و مراکز آموزش عالی
  5. سمینار استراتژیست بدر مقام شطرنج باز

سمینار استراتژیست بدر مقام شطرنج باز

سمینار استراتژیست در مقام شطرنج باز

📌اختتامیه دوره DBA کد 54

🖇مدرس: جناب آقای دکتر علیرضا هاشمی

🎗با حضور مدیران و صاحبان کسب و کار و دانشپذیران ماهانی

هیچ رازی در موفقیت وجود ندارد
موفقیت نتیجه برنامه ریزی کار سخت و یادگیری است

مدرسه عالی کسب و کار ماهان شعبه (رشت

سمینار استراتژیست بدر مقام  شطرنج باز
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ