ثبت رایگان
  1. گیلان
  2. رشت
  3. آموزشی
  4. دانشگاه و مراکز آموزش عالی
  5. اولين تور آموزشی تفريحی رهبران كسب و كار
424

اولين تور آموزشی تفريحی رهبران كسب و كار

محدوديت ها طعم و مزه بدی دارند
تنها بينهايت است كه مزه ای فوق العاده دارد
با ما بينهايت را تجربه كنيد

🔹برگزاری وركشاپ های
🔹رهبری در كسب و كار ها ((دكتر كمال محمدی))
((اقتصاد ايران،فرصت های سرمايه گذاری)) دكتر سيد مصطفی صفاری


🔹بازديد از مراكز بزرگ صنعتی #اردبيل

🔹بازديد از فرصت های سرمايه گذاری #استان_اردبيل

🔸با گواهی حضور در ...

اولين تور آموزشی تفريحی رهبران كسب و كار
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ