ساخت فروشگاه

اولین و بزرگترین اجلاس جامع مدیران عامل کسب و کار ها در ایران

با حضور 1600 مدیرعامل، مدیر ارشد و صاحبان کسب و کار در سالن اجلاس سران با محوریت نوآوری و بازآرایی کسب و کار ها توسط هلدینگ آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای ماهان و با حضور اساتید برجسته مدرسه عالی کسب و کار ماهان، اساتید برجسته دانشگاهی، کارآفرینان نمونه و موفق کشور و مقامات بلند پایه دولتی برگزار خواهد شد
. .
✴️ ماهان به پاس ارج نهادن به شما مدیران م...

اولین و بزرگترین اجلاس جامع مدیران عامل کسب و کار ها در ایران
فروشنده این محصول: