آموزشگاه ماهان (شعبه گیلان)

آموزشگاه ماهان (شعبه گیلان)

تعداد بازدید: 5717

درباره آموزشگاه ماهان (شعبه گیلان)

آموزشگاه ماهان (شعبه گیلان)، ارائه دهنده راه کارهای مدیریتی، برگزار کننده همایش های اقتصادی گردشگری، معرفی دوره های تخصصی MBA، برگزاری کارگاه آموزشی با اساتید مجرب در رشتآموزشگاه ماهان (شعبه گیلان)