ثبت رایگان
  1. گیلان
  2. رشت
  3. آموزشی
  4. تدریس خصوصی
  5. آموزش رباتیک ترم اول - بستن مدار با ال ای دی و ساخت ربات جنگجو - مدرسه شاهد پسران
769

آموزش رباتیک ترم اول - بستن مدار با ال ای دی و ساخت ربات جنگجو - مدرسه شاهد پسران

آموزش رباتیک ترم اول - بستن مدار با ال ای دی و ساخت ربات جنگجو - مدرسه شاهد پسران
آموزش رباتیک ترم اول - بستن مدار با ال ای دی و ساخت ربات جنگجو - مدرسه شاهد پسران
آموزش رباتیک ترم اول - بستن مدار با ال ای دی و ساخت ربات جنگجو - مدرسه شاهد پسران
آموزش رباتیک ترم اول - بستن مدار با ال ای دی و ساخت ربات جنگجو - مدرسه شاهد پسران
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ