آموزشگاه صدر

آموزشگاه صدر در رشت، کارگاه تخصصی حسابداری و فن آوری اطلاعات، برگزار کننده کارگاه آموزشی سیستم حقوق و دستمزد و کارگاه اکسل با رویکرد مالی بخشی از خدمات این آموزشگاه است

آموزشگاه صدر

تعداد بازدید: 1,200