ثبت رایگان
  1. گیلان
  2. رشت
  3. آموزشی
  4. سایر آموزشی
  5. آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان
آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

تعداد بازدید: 7655

درباره آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان

آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان در رشت، آموزش و مشاوره کاربردی در رشته های (کشاورزی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی مالی و بازرگانی گردشگری هتل داری و تاسیسات )

اطلاعات بیشتر
آموزش و مشاوره کاربردی در رشته های (کشاورزی - گیاهان دارویی و دارو های گیاهی - مالی و بازرگانی - گردشگری - هتلداری - تاسیسات )

.. با ما حرفه ای شوید ...

رشت . خ...

آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ