شرکت یگانه کمپرس بوکان

ساخت انواع تریلی های طرح اهوازی مایلری ایرانی، تریلی دو محور، سه محور و سوئدی و غیره با ارسال به سراسر کشور.

شرکت یگانه کمپرس بوکان