شرکت سپهر دانش گیل

شرکت سپهر دانش گیل در رشت، مجری و برگزار کننده دوره های حضوری و غیر حضوری بازاریابی و فروش به همراه اعطای مدرک بین المللی در سراسر کشور

اطلاعات بیشتر:

برگزاری دوره های حضوری و غیر حضوری بازاریابی و فروش با ارائه مدارک بین المللی در سراسر کشور با مدیریت خانم دکتر افشاری

شرکت سپهر دانش گیل

تعداد بازدید: 65,268