خرید و فروش بذر یونجه بوجاری شده بغدادی

فروش انواع بذر یونجه بوجاری شده درجه یک با خلوص ۹۸درصد با قوه نامیه بالا پایه بلند وپربرگ مناسب مناطق گرمسیری و سردسیری.
شرکت ثمین بذر تک تک

خرید و فروش بذر یونجه بوجاری شده بغدادی
فروشنده این محصول: