ساخت فروشگاه
2197

کیت مکش 405 ،پارس ،سمند موتور xu7 مدل کوتاه

ویژگی های کیت مکش خودرو

⚫افزایش اسب بخار وگشتاور

🔴رفع کامل کپ وتاخیر دریچه گاز

⭕افزایش شتاب اولیه وثانویه محسوس

⚪کشش بهتر درسربالایی

⚫مکش هوای بیشتر وبازدهی فوق العاده

🔴افزایش سرعت وفشارهوای ورودی

⚪ایجادصدای اسپرت شهری

⭕عدم هزینه مکرر تعویض فیلتر فابریک، با نصب فیلتر اسپرت

🔴عمر فیلترهای اسپرت موجود 100هزارکیلومتر

⚫...

کیت مکش 405 ،پارس ،سمند موتور xu7  مدل کوتاه
فروشنده این محصول: