ثبت رایگان
  1. گیلان
  2. رشت
  3. خدمات حرفه ای
  4. دفترحقوقی و کالت
  5. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩/٩/١٤٠٠:
🔹براساس بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «... مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفـی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفـی تجاوز نماید. هرگاه مجمـوع مستمری از این میزان تجـاوز کند،‌سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود ...

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ