ثبت رایگان

اگر به گیاهان زینتی و آپارتمانی علاقه دارید، خرید گل پپرومیا قاشقی بک انتخاب مناسب است. گل پپرومیا قاشقی، بومی مناطق گرمسیری است که برگ های گوشتی و نیمه گوشتی دارد و رنگ این برگ ها عموما در محدوده سبز، بنفش و صورتی دیده می شود.
معروف ترین گونه های این گیاه شامل پپرومیا برگ چروک، پپرومیا هندوانه ای، پپرومیا قاشقی ابلق، پپرومیا پلوسیدا و پپرومیا پروستراتا می باشد. این گیاه قد کوتاهی دارد و حدود 20 تا 25 سانتی متر رشد می کند. از آنجایی که این گل به نور زیادی نیاز ندارد و در محیط سایه و نیم سایه هم رشد می کند، نگهداری آن در آپارتمان کار راحت تری به شمار می رود. قیمت خرید گل پپرومیا قاشقی ابلق و ساده تفاوتی با هم ندارد، اما قیمت پپرومیا هندوانه ای کمی بیشتر است.