ثبت رایگان

اگر به گیاهان آپارتمانی علاقه دارید، نگهداری گل سانسوریا می تواند بهترین گزینه برای شروع باشد. گیاه سانسوریا یا گل شمشیری، یکی از بی آزارترین و مقاوم ترین گل های دنیاست و به راحتی در هوای گرم و خشک دوام می آورد و به آب زیادی نیاز ندارد. برگ های سانسوریا مانند شمشیر کشیده و بلند بوده و رنگ برگ های آن سبز یا ابلق طلایی است.

برای نگهداری گیاه سانسوریا در منزل بهتر است از نور کامل و غیر مستقیم استفاده کرده و در آبیاری گیاه زیاده روی نکنید. در تابستان هفته ای یک تا 2 بار و در زمستان هر 2 هفته یک بار کافی است. برای تکثیر گیاه سانسوریا هم می توانید از روش تقسیم بوته یا تقسیم ریزوم استفاده کنید.