داشتن گرمخانه مواد غذایی برای مکان هایی که به تعداد زیادی از افراد سرویس می دهند، یکی از واجبات است و در سازمان هایی مثل هتل ها، بیمارستان ها و رستوران ها بیشترین کاربرد را دارد. گرمخانه طبقه دار استیل علاوه بر اینکه امکان گرم نگه داشتن حجم زیادی از مواد غذایی را فراهم می کند، نقش مهمی در حفظ دمای مناسب و نیز حفظ سلامت و بهداشت مواد دارد. هر سازمانی می تواند با توجه به تعداد پرسنل یا مشتریان خود گرمخانه 8 طبق استیل، گرمخانه 6 طبقه دو درب و... را انتخاب کند.