ثبت رایگان

برای کاشت گردو بذری قبل از هر چیز باید از کیفیت و سلامت بذر اطمینان پیدا کنید و بعد برای کاشت آن اقدام نمایید. نکته مهم در کاشت گردو بذری این است که قبل از کاشت، آن را از شب قبل در آب سرد قرار دهید تا از حالت خواب خارج شود. سپس یک کیسه پلاستیکی را با پرلیت پر کنید و بذر را در آن قرار دهید.

در این مرحله باید کیسه پلاستیکی را به مدت 3 تا 4 ماه داخل یخچال بگذارید و پرلیت را هم مرطوب نگه دارید. بعد از این مدت بذر را دورن یک گلدان با ترکیبی از خاک کمپوست و شن و ماسه در عمق 3 تا 5 سانت بکارید. توجه کنید که خاک باید مرطوب بوده و گلدان در سایه قرار داده شود. بعد از یک تا 2 ماه جوانه ها سبز می شوند.