گاری حمل بار چهار چرخ باید از فلز و لوله های پروفیل فولادی ساخته شود تا امکان حمل و جا به جایی بارهای سنگین بین 700 تا 800 کیلوگرم را داشته باشد. همچنین چرخ های عقب باید گردان باشد تا به راحتی در جهت های مختلف حرکت کند.
گاری حمل بار چند طبقه، تاشو، چند حفاظه و بدون حفاظ از دیگر گاری های موجود است که می توانید بر اساس نیاز خود از میان آن ها دست به انتخاب بزنید.