اگر می خواهید صدای اگزوز را به دلخواه خود کم و زیاد کنید، به یک کیت اگزوز برقی ریموت دار نیاز دارید. کیت اگزوز روی تمام خودروهای سواری و شاسی قابل نصب است و می توان در یک ثانیه صدای اسپرت برای خودرو ایجاد کرد و دوباره در یک ثانیه صدای ماشین را به حالت فابریک بازگرداند. تغییر صدای کیت اگزوز از طریق ریموت کنترل انجام می شود.