ثبت رایگان

کرکره های برقی در خانه ها، مغازه ها و فروشگاه ها نصب می شوند و نسبت به سایر کرکره ها امنیت بیشتری دارند. اجزا و قطعات تشکیل دهنده انواع کرکره برقی شامل یاتاق کرکره، هدایت کننده، ریل، موتور، صفحه نگه دارنده کرکره برقی، غلتک، ترمز و هود کرکره برقی می شود.
قیمت انواع کرکره برقی به دو فاکتور تیغه کرکره و موتور کرکره برقی بستگی دارد. همچنین عواملی دیگری مثل نوع و متراژ، تعداد سنسورها و رسیور کرکره هم در تعیین قیمت موثر است.