ثبت رایگان

کلسترول یک ماده طبیعی است که بخش عمده آن توسط کبد و بخشی هم از طریق مواد غذایی روزانه در بدن ساخته می شود. کلسترول به خودی خود بد نیست و اتفاقا نقش مهمی در ساخت هورمون ها و حفظ غشای سلولی دارد.
اما بالاتر رفتن سطح کلسترول باعث بروز بیماری های قلبی و عروقی می شود و افراد را وادار می کند به دنبال راهی برای کاهش سریع کلسترول باشند. مصرف غذاهای چرب، بی تحرکی، مواد غذایی سرخ کردنی و... عواملی هستند که باعث افزایش کلسترول بد در بدن می شوند.
در مقابل برای کاهش سریع کلسترول باید كارهايي هایی از قبیل مصرف غذاهای حاوی فیبر مثل میوه و سبزیجات، کاهش وزن، ورزش کردن و ترک دخانیات را در برنامه قرار داد.