کالباس بر محک یکی از تجهیزات مورد نیاز در سوپر مارکت ها و فروشگاه های پروتئینی است که باعث حفظ بهداشت و افزایش کیفیت کار می شود.
کالباس بر محک در دو نوع کالباس بر محک ترازودار و ساده وجود دارد و می توان بر حسب نیاز یکی از آن ها را انتخاب کرد. همچنین قیمت انواع کالباس بر محک نسبت به نمونه های خارجی پایین تر بوده و در عین حال کیفیت مناسبی هم دارد.
کالباس بر محک 3 کیلوگرم ظرفیت دارد و به دلیل استفاده از آلومینیوم آنودایز شده، ضد خوردگی و زنگ زدگی است.