ثبت رایگان

کاشی کاری استخر بخشی از فرایند اجرای استخر است که باید به درستی و دقت و توسط افراد ماهر و باتجربه انجام شود. به خصوص اگر استخر مورد نظر دارای معماری و طراحی پیچیده ای باشد، قطعا سرامیک کار استخر باید ریزه کاری بیشتری انجام دهد و به همان میزان هزینه کاشی کاری استخر افزایش می یابد. برای کاشی کاری استخر از دو نوع موزاییک شیشه ای و سرامیکی استفاده می شود که در این بین موزاییک های سرامیکی به دلیل لعاب دار بودن و جلوگیری از نفوذ آب، کاربرد بیشتری دارند.

مراحل نصب کاشی استخر شامل نصب درپوش لوله های استخر، پر کردن حفره ها و ترک ها، آب بندی، چسباندن سرامیک و بندکشی با پودر سنگ است. برای پی بردن به کیفیت سرامیک کاری استخر باید به چند نکته مهم توجه کنید. از جمله اینکه سرامیک ها نباید به هیچ وجه لق بزنند و محل اتصال دیواره ها با کف استخر باید کاملا هم سطح باشند. قیمت کاشی کاری استخر به میزان قوس و پیچیدگی استخر، سابقه و مهارت کاشی کار استخر، محل انجام کار، حجم کار و نوع طراحی بستگی دارد. شما می توانید برای اجرای کاشی کاری استخر از سایت چچیلاس و گروه های ساختمانی موجود در این سایت استفاده کنید.