ثبت رایگان

ریزش مو به ویژه در آقایان ممکن است گاهی حتی در جوانی منجر به طاسی سر شده و افراد را به تکاپو بیندازد تا نسبت به کاشت مو سر اقدام کنند. انواع کاشت موي سر شامل روش های پانچ، کاشت مو به روش FUT، کاشت موی طبیعی به روش اتوماتیک (SAFER) کاشت مو به روش برداشت از بدن و... است.
به طور کلی نمی توان یک روش را به عنوان بهترین روش کاشت مو معرفی کرد، اما باید عواملی مثل میزان ریزش، سفتی پوست سر و تراکم بانک مو را در نظر بگیرید. هزینه کاشت مو هم به نوع کاشت و تعداد فولیکول های انتقالی بستگی دارد.