ثبت رایگان

داشتن ابروهای پر پشت و کشیده تاثیر زیادی در زیبایی چهره همه افراد دارد. به همین دلیل کسانی که ابروهای نازک و کم پشتی دارند، سعی می کنند با استفاده از خدمات کاشت ابرو طبیعی این مشکل را حل کنند.
برای کاشت ابرو قسمتی از موهای سر و همچنین ارگان فولیکول که وظیفه ساخت مو را بر عهده دارد، به ناحیه ابرو منتقل می شوند. این ابروها مثل ابروی طبیعی رشد می کنند و نیاز به کوتاه کردن دارند.
هزینه کاشت ابرو طبیعی به مقدار گرافت هایی که ابروهای شما برای رسیدن به فرم دلخواه نیاز دارند، بستگی دارد.