ثبت رایگان

چرخ تفلون انواع مختلفی دارد که چرخ تفلون صنعتی و چرخ تفلون با پایه چدنی رایج تر از انواع دیگر است. چرخ تفلون با پایه چدنی در صنایع سنگین، خودروسازی، تولید شیشه، تولید لاستیک، صنایع نظامی و سایر صنایع سنگین کاربرد دارد. این چرخ ها اغلب تحمل وزن 1000 تا 1800 کیلوگرم را دارند.
چرخ تفلون با پایه چدنی خود به دو دسته چرخ تفلونی با پایه چدنی ثابت و چرخ تفلونی با پایه چدنی گردان تقسیم می شود. برای خرید چرخ تفلون با پایه چدنی می توانید به سایت چچیلاس مراجعه کنید