ثبت رایگان

مشغله های کاری و کمبود زمان باعث شده تا بسیاری از والدین به دنبال مراکز نگهداری از کودک مطمئن باشند. نکاتی که بیش از هر چیز برای والدین اهیمت دارد، توجه به تغذیه کودک، خواب مناسب، بازی، آموزش و سلامت کودک است. شما می توانید فرزند خود را به این مراکز بسپارید یا از آن ها بخواهید یک پرستار کودک به منزل بفرستند و این خدمات را در منزل به کودک ارائه دهند.
البته بهتر است قبل از استخدام مربی کودک در منزل یا سپردن او به موسسه نگهداری از کودک، چند نکته مهم از جمله عادت غذایی، ویژگی های رفتاری و حساسیت های دارویی و غذایی را با پرستار و مرکز مورد نظر در میان بگذارید. این مراکز امکان ارائه خدمات به صورت روزانه و حتی ساعتی را هم دارند.