ثبت رایگان

عده ای از افراد به دلیل شرایط کاری و نداشتن وقت کافی، نگهداری از سالمند را به شرکت های خدماتی واگذار می کنند. پرستار سالمند سالم باید در مرحله اول ارتباط خوبی با سالمند برقرار کند تا احساس غریبی نکند. همچنین باید گاهی اوقات سالمند سالم که توانایی راه رفتن دارد را به پارک برده و برنامه های تفریحی و سرگرم کننده برای او تدارک ببینید. از دیگر خدمات نگهداری از سالمند سالم می توان به انجام کارهای اداری سالمند، مصرف به موقع داروها، تغذیه صحیح و... اشاره کرد. برای مشاهده هزینه نگهداری از سالمند سالم به شرکت های خدماتی سایت چچیلاس مراجعه کنید.