ثبت رایگان

همانطور که می دانید ایران یک کشور زلزله خیز به شمار می رود و وجود بافت های فرسوده و کلنگی خطرات زیادی را به همراه دارد و می تواند میزان تخریب و آسیب های مالی و جانی را به شدت افزایش دهد.
به همین دلیل برنامه هایی برای بازسازی واحدهای مسکونی بافت فرسوده تدوین شده که یکی از آن ها دریافت وام نوسازی مسکونی است. البته قبل از دریافت وام باید مطمئن شوید که ملک شما شرایط نوسازی مسکونی را دارد. برای اینکار ابتدا باید فرسودگی ملک از طریق سامانه تایید شود و سپس از قرار گرفتن ملک در بافت فرسوده اطمینان حاصل گردد.
در مرحله بعد کارشناسان مسکن به بافت فرسوده مراجعه می کنند و اگر نوسازی از نظر هزینه توجیه اقتصادی داشته باشد، با پرداخت وام موافقت می شود.