ثبت رایگان

یکی از نکاتی که در زمان خرید مبل باید به آن توجه کنید، نوع فوم است. معمولا برای ساخت مبلمان از فوم گرم، سرد، فوم ویژه و اسفنج استفاده می شود. فوم گرم مبل با حرارت مستقیم و زیاد در کوره تولید می شود.
همین مسئله باعث می شود تا مولکول ها فرصت کافی برای تشکیل شدن نداشته باشند و در نتیجه فوم استحکام زیادی نخواهد داشت و به مرور نرم تر شده و گود می افتد. برای تشخیص فوم سرد و گرم مبل کافی است دست خود را روی مبل فشار دهید و پس از چند ثانیه بردارید. اگر جای انگشتان شما روی مبل باقی ماند، یعنی فوم به کار رفته در آن از نوع گرم است و اگر اثری به جا نماند، فوم سرد خواهد بود.