ثبت رایگان

خرید و فروش درخت تزئینی با توجه به ویژگی های این نهال ها انجام می شود. زیرا نهال درخت زینتی انواع مختلفی دارد که شامل نهال درختی زودبازده، دیربازده، نهال زینتی زودگل، نهال زینتی دیرگل، نهال درختی پاکوتاه و پایه بلند، نهال درختی پربازده، نهال درختی زینتی یک ساله، دو ساله و... است.
در این بین فروش درخت بید مجنون، درخت ابریشم، پالونیا معمولی، بیدمشک، درخت تبریزی، درخت چنار، ژینکو، درختچه افرا و درختچه توت کریسمس یا فوتینیا با استقبال بیشتری مواجه شده و در فضای سبز، ویلاها و ادارات استفاده می شوند.