دکوراسیون دفتر کار و طراحی دفتر کارمندی نقش مهمی در روحیه و انگیزه افراد در هنگام انجام کار دارد. از رنگ دیوارها تا نوع چیدمان میز و صندلی، کمدها، فایل ها و... باید به گونه ای باشد که اطمینان و رضایت کارکنان و ارباب رجوع را فراهم نماید.
البته این مسئله الزاما به معنی هزینه زیاد و یک طراحی شلوغ و لوکس نیست، بلکه گاهی می توان با یک طراحی دفتر کارمندی ساده و چند ایده کوچک، تغییرات بزرگ و چشمگیر ایجاد کرد. فقط کافی است که اصول طراحی دفتر کار مثل تناسب رنگ با محیط و نوع شغل، نظم در چیدمان قفسه ها و فایل ها، نورپردازی و استفاده بهینه از نور طبیعی، نظم در چینش میز و صندلی و استفاده از گیاهان آپارتمانی را رعایت کنید.