ثبت رایگان

دستگاه شماره زن اتوماتیک در خیاطی ها، لباس فروشی ها و صنف بزازها و برای چاپ رسید و قبوض، صدور فاکتور و هر سندی که به شماره گذاری و تاریخ گذاری نیاز دارد، استفاده می شود. همچنین مواردی مثل قیمت، بارکد، شماره، سایز و... از طریق یک چرخ دنده روی دستگاه تنظیم می گردد و هر بار که شماره روی دستگاه نشان داده می شود، شماره های بعدی به ترتیب تغییر می کند و به سمت بالا افزایش می یابد.
عده ای از دستگاه شماره زن دستی استفاده می کنند که مشکلاتی از قبیل وقت گیر بودن، استفاده از یک فونت و رنگ ثابت، امکان اشتباه در شماره زدن و... را به همراه دارد. در حالی که با کمی هزینه بیشتر و پرداخت قیمت دستگاه شماره زن اتوماتیک شما می توانید از این مشکلات جلوگیری کرده و سرعت و دقت را افزایش دهید.