ثبت رایگان

شجره نامه سگ حاوی اطلاعات هویتی این حیوان است و می تواند گاهی حتی اجداد سگ را تا چند نسل قبل مشخص کند. البته این مسئله بیشتر در مورد سگ های اصیل صدق می کند و در مورد سایر سگ ها معمولا اطلاعات 3 تا 4 نسل پیش را می توان به دست آورد و ثبت کرد.

شجره نامه سگ یک برگ سند است که در آن اطلاعاتی مثل نام، جنسیت، تاریخ تولد، رنگ و خصوصیات ظاهری، ریشه خانواگی، پرورش دهنده و افتخارات حیوان درج و در یک پایگاه داده ثبت و ذخیره می شود. بنابراین شما می توانید برای استعلام شجره نامه سگ مورد نظر خود به این پایگاه داده مراجعه کنید. به کمک این اطلاعات می توان از ویژگی ها و مشکلات ژنتیکی نژاد سگ آگاه شد و سگی را برای تربیت و جفت گیری انتخاب کرد که از نظر پیشینه خانوادگی سالم باشد. در هنگام خرید سگ شجره دار باید از وجود لوگوی فدراسیون جهانی سگ (FCI) روی برگه اطمینان حاصل کنید.