سازه های فلزی و بتنی به دلیل وزن زیاد و سنگین بودن در معرض آسیب هستند و در صورت وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله مشکلات جدی برای ساکنان خود ایجاد می کنند. اما روش هایی برای مقاوم سازی سازه های فلزی و بتنی وجود دارد که مقاوم سازی با الیاف frp، مقاوم سازی با استفاده از ژاکت فولادی و مقاوم سازی سازه بتنی با دیوارهای برشی و کاشت میلگرد در آن ها، از جمله بهترین روش های موجود است.
استفاده از هر کدام از این روش ها مزایای زیادی برای ساختمان دارد؛ برای مثال استفاده از روش ژاکت فولادی باعث افزایش مقاومت برشی عضو، افزایش مقاومت خمشی عضو، افزایش سختی جانبی سازه، مقاوم سازی ارزان نسبت به سایر روش های مقاوم سازی و... می شود.