ریمپ ایسیو یا (Remap ECU) یک کامپیوتر کوچک و نوعی تنظیمات نرم افزاری است که موتور خودرو را تحت کنترل می گیرد و ماشین را برای رسیدن به حداکثر کارایی و راندمان آماده می کند. در واقع دستگاه ریمپ ecu برنامه اصلی ماشین را بررسی و بر اساس نیاز مشتری و شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه، در این برنامه بازنگری می کند.
ریمپ ecu مزایای فراوانی دارد که مهمترین آن افزایش شتاب خودرو، تطبیق خودرو با کیفیت سوخت کشورهای مختلف، کاهش مصرف سوخت، بهبود عملکرد ماشین و جلوگیری از ناک زدن موتور است. برای اطلاع از هزینه ریمپ خودرو و خرید دستگاه ریمپ ecu در رشت و حومه می توانید از سایت چچیلاس کمک بگیرید.