ثبت رایگان

دوغاب یک نوع ملات یا پودر بندکشی است که برای پر کردن درزها و فضاهای غیر قابل دسترسی استفاده می شود. در واقع دوغاب درزگیر کاشی از ترکیب سیمان و آب تهیه می شود و در جاهایی مثل درز بین سرامیک ها و کاشی حمام و دستشویی که بر اثر رطوبت استحکام خود را از دست داده اند، کاربرد دارد.
دوغاب درزگیر انواع مختلفی دارد که شامل دوغاب سیمان سفید، دوغاب رنگی با پودر رنگ، دوغاب رنگی با اکریلیک (درزگیر سرامیک اکلیلی)، دوغاب طوسی یا خاکستری و دوغاب سیمان سیاه می باشد. البته از دوغاب در موارد دیگری مثل آب بندی تونل ها و حفاظت از لوله ها در میادین گازی هم استفاده می شود.