ثبت رایگان

اگر مدیریت کسب و کاری بر عهده شماست و قصد بهبود توانایی و مهارت های مدیریتی خود را دارید، شرکت در دوره حرفه ای مدیریت کسب و کار (MBA) می تواند به شما کمک کند. پس از شرکت در دوره جامع مدیریت کسب و کار مهارت های جدیدی در زمینه انتخاب کارکنان مناسب، بودجه بندی و جهت دهی امور را به دست می آورید. این مهارت ها نه تنها در مسیر شغلی، بلکه در زندگی شخصی شما هم راهگشا و کارساز است و باعث بهبود عملکردتان در تمام زمینه ها خواهد شد. شما می توانید بهترین دوره مدیریت کسب و کار را در سایت چچیلاس ببینید و جهت شرکت در دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار، ثبت نام کنید. مهارت حل مسئله، تفکر استراتژیک، اصول و فنون مذاکره، مدیریت بازاریابی و تصمیم گیری از جمله مهمترین سرفصل های دوره مدیریت کسب و کار است که به صورت case study به دانشجویان آموزش داده می شود.