ثبت رایگان

بسته بندی غیر استاندارد و غیر بهداشتی مواد غذایی، باعث تغییر رنگ و بافت مواد شده و آن ها را به سرعت فاسد می کند. برای جلوگیری از این اتفاق می توانید یک دستگاه پرس پلاستیک خانگی تهیه و انواع مواد غذایی مثل سبزی، گوشت، ماهی و مرغ، دارو، وسایل کمک های اولیه و... را به راحتی بسته بندی کنید.
این دستگاه برای صاحبان مشاغل خانگی که باید مواد غذایی و محصولات خود را پرس و بسته بندی کنند، بسیار مناسب است. دستگاه پرس پلاستیک از طریق حرارت دو لبه پلاستیک را به هم پرس کرده و می دوزد. قیمت دستگاه پرس پلاستیک به جنس و قطعات به کار رفته در آن بستگی دارد. برای بسته بندی مواد غذایی باید دستگاه استیل را تهیه کنید تا در هنگام دریافت مجوزهای وزارت بهداشت با مشکل مواجه نشوید. قطعات دستگاه مثل: تایمر دستگاه پرس نایلون پدالی، رله دستگاه دوخت نایلون ریلی و ترموستات دستگاه پرس پلاستیک هم در قیمت آن موثر هستند.