ثبت رایگان

تاسیسات حرارتی و برودتی یا سیستم های گرمایشی و سرمایشی انواع مختلفی دارند که دو نوع سیستم سرمایش از سقف و گرمایش از کف متداول تر هستند. سیستم های سرمایش شامل سیستم فن کویل، کولرگازی، اسپلیت و سیستم چیلر می باشد.

اگر قصد نصب این سیستم ها را دارید ابتدا باید محدودیت های آن از قبیل هزینه اجرای تاسیسات حرارتی و برودتی، میزان فضای موجود، الزامات محیطی، محدودیت های عملکردی مثل دما، رطوبت، فشار و... را برآورد کرده و سپس اقدام کنید. سیستم تاسیسات حرارتی و برودتی به دو دسته مرکزی و غیر مرکزی تقسیم می شود. برای مثال موتورخانه آب گرم که همراه با چیلر است، یک سیستم حرارت مرکزی محسوب می شود و اسپلیت سیستم حرارت غیرمرکزی به شمار می رود.