ثبت رایگان

اگر چه عموم مردم تصور می کنند تولید برنج فقط در شمال کشور انجام می شود، اما جالب است بدانید در استان های جنوب کشور مثل خوزستان هم عده ای به کشت برنج مشغولند و برنج کوبی در جنوب کشور هم فعالیت دارد.
استان خوزستان سومین استان تولید کننده برنج در کشور است و دو نوع برنج "چمپا محلی" و "عنبربو" در شهر باغملک کشت می شود.