ثبت رایگان

بازاریابی یکی از مشاغلی است که در سال های اخیر به شدت رواج پیدا کرده است و افراد زیادی با هر مدرک تحصیلی به این شغل روی آورده اند. اما بازاریاب حضوری و تلفنی برای موفقیت نیاز به چند مهارت مهم و ضروری دارد که در ادامه به آن ها اشاره خواهم کرد.
مهمترین مهارت ویزیتور تلفنی این است که بتواند واضح و رسا صحبت کند و کلمات را به درستی ادا نماید تا ارتباط خوبی بین او و شنونده برقرار گردد.

دومین نکته داشتن اطلاعات کافی درباره حوزه مورد نظر است تا قادر باشد به طور شفاف به سوالات و ابهامات مشتری پاسخ دهد و او را قانع کند. برای اینکه تسلط بیشتری روی کار خود داشته باشید بهتر است یک دست نوشته تهیه و همه آنچه که لازم است را در آن یادداشت کنید تا در صورت فراموش کردن یک نکته با نگاه کردن به برگه دوباره آن را به خطر بیاورید. صبر و حوصله، حفظ آرامش و خونسردی، احترام به آداب و اعتقادات مشتری، پیش بینی سوالات احتمالی مشتری و تهیه فهرستی از این سوالات به همراه پاسخ از دیگر ویژگی های ویزیتور تلفنی خانم و آقا است که در استخدام بازاریاب حضوری و تلفنی و موفقیت آن ها بسیار موثر است.