ثبت رایگان

بی تردید مهمترین اقدامی که هر فرد باید برای تضمین آینده و امنیت و رفاه خود انجام دهد، بیمه است. آینده پر از حوادث و اتفاقات غیر قابل پیش بینی است و برای در امان ماندن از این روزهای سخت عاقلانه است که درصدی از درآمد خود را به شرکت های بیمه بپردازیم. به طور کلی صدور انواع بیمه به سه دسته بیمه اشخاص، بیمه اموال و بیمه مسئولیت تقسیم می شود.

بیمه اشخاص بیشتر با عمر و سلامتی ما سرو کار دارد و شامل بیمه عمر، بیمه حوادث و بیمه های درمانی یا تکمیلی می شود. اما مواردی مثل بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه آتش سوزی، بیمه مهندسی و حمل و نقل کالا در دسته بیمه اموال قرار می گیرند. البته باید بدانید که بیمه آتش سوزی حوادثی مثل زلزله و سرقت را هم پوشش می دهد. در نهایت بیمه مسئولیت مواردی نظیر مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان، بیمه مسئولیت حرفه ای و... را در بر می گیرد. برای آشنایی با انواع بیمه ها مثل بیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتماعی و شرایط بیمه نامه ها و کسب اطلاعات در مورد قیمت و نحوه صدور انواع بیمه از سایت چچیلاس کمک بگیرید.