ووشو یکی از ورزش های رزمی بسیار پرطرفدار در جهان است که اولین بار در کشور چین ابداع شد و به معنی هنر جنگیدن و رزم و مهارت است. این رشته بیش از 1600 سبک دارد که ورزشکاران در 3 بخش تای چی چوان، چانگ چوان و نان چوان در مسابقات شرکت می کنند.

آموزش ووشو هم برای افراد مبتدی و هم در سطح حرفه ای امکان پذیر است و شما می توانید حتی از آموزش ووشو برای کودکان هم استفاده کنید. حرکاتی که یک فرد مبتدی باید بیاموزد شامل: ایستادن اسب، ایستادن قوسی، ایستادن راحت، پرش از پهلو، پرش تند و... است. جهت آموزش ووشو بانوان و آموزش ووشو برای کودکان می توانید به سایت چچیلاس مراجعه کنید.