×
صفحه اصلی نمایشگاه کشوری نمایشگاه منطقه ای نمایشگاه شهری تخفیف ثبت
ثبت کسب و کار ثبت بوم گردی >ثبت مشاغل خانگی
چچیلاس چیه چطور
درآمد زایی کنم تخفیف بگیریم معرف باشم کسب و کار داشته باشم خانه و کاشانه داشته باشم مشاغل خانگی داشته باشم
ویدیو سوالات متداول قوانین و مقررات درباره ما تماس با ما خروج
×

نمایشگاه های

منطقه ای

آرایشی و زیبایی

دارای تخفیف

 سالن زیبایی و آموزشگاه وندا

نشانی

تخفیف

9%

جایزه

 آموزشگاه و سالن زیبایی عارفه

نشانی

تخفیف

10%

جایزه

 سالن زیبایی نفیس

نشانی

تخفیف

20%

جایزه

 سالن زیبایی آپامه

نشانی

تخفیف

9%

جایزه

 سالن زیبایی محدثه حسن پور (باربی سابق)

نشانی

تخفیف

9%

جایزه

 سالن زیبایی ماه چهره

نشانی

تخفیف

9%

جایزه

 سالن زیبایی نیاز

نشانی

تخفیف

20%

جایزه

 آرایشگاه و آموزشگاه بزک

نشانی

تخفیف

15%

جایزه

 آموزشگاه و سالن زیبایی پرمون

نشانی

تخفیف

10%

جایزه

 سالن زیبایی بهار خدابخشی

نشانی

تخفیف

20%

جایزه

 سالن زیبایی لیوسا

نشانی

تخفیف

6%

جایزه

 سالن زیبایی هنر شهر

نشانی

تخفیف

20%

جایزه

 سالن زیبایی عروس ملکه

نشانی

تخفیف

10%

جایزه

 پیرایش آرتمن

نشانی

تخفیف

15%

جایزه

 سالن زیبایی بانو آلمانی

نشانی

تخفیف

14%

جایزه

 سالن زیبایی ویده

نشانی

تخفیف

9%

جایزه

 سالن زیبایی نگین تاج

نشانی

تخفیف

10%

جایزه

 سالن زیبایی رز سفید گلسار

نشانی

تخفیف

15%

جایزه

 سالن زیبایی عروس نیلی (ژست سابق)

نشانی

تخفیف

10%

جایزه

 سالن زیبایی تی تی

نشانی

تخفیف

20%

جایزه

درآمد زایی کنید

با ثبت کسب و کار خود در چچیلاس هدفمند دیده شوید.