طراحی و اجرا بام سبز در شیراز

طراحی، نظارت و اجرا Roofgarden و بام سبز
با انواع متریال طبیعی و فانتزی
توسط سازه سنگ زاگرس در شیراز

طراحی و اجرا بام سبز در شیراز
فروشنده این محصول: