×
صفحه اصلی فروشگاه ها مشاغل خانگی خدمات پرداخت بروشور فروشگاه انلاین
بروشور وبسایت کسب و کار بروشور وبسایت اقامتگاه بروشور وبسایت مشاغل خانگی
آموزش وب سایت چچیلاس ویدئوهای چچیلاس پست بانک سوالات متداول سوالات متداول برخی از کسب و کار قوانین و مقررات درباره ما تماس با ما خروج

مبانی حوزه های خدمات تخصصی واحد مراقبت های پایه بهداشتی

 • مفاهیم پایه
 • چهارچوب فعالیتهای جمعیت هلال احمر
 • اهداف بهداشت و درمان اضطراری
 • ساختار راهبردی خدمات بهداشت و درمان اضطراری
 • ساختار واحدهای BHCU
 • واحد بهداشت روان
 • واحد بهداشت محیط
 • واحد بهداشت مادر و کودک
 • واحد تغذیه
 • تعريف حوادث و سوانح

    حادثه:

رخدادهایی با متاثرین و منطقه جغرافیایی محدود که منابع محلی و منطقه ای نیاز جامعه آسیب دیده را تامین می نمایند.

سانحه:

رخدادهایی که جامعه و وسعت جغرافیایی را به نحوی متاثر نموده که منابع محلی و منطقه ای کفایت نیاز جامعه آسیب دیده را نداشته و تامین آنها در سطح ملی میسر می گردد.

بهداشت:

 اقدامات و تمهيداتى است که پيش از ابتلاء به بيمارى و اصولاً براى احتراز از آن صورت گرفته و عبارت است از علم و فن پيشگيرى از بيمارى‌ها و آموزش بهداشت به‌نحوى که هر فرد بتواند از سطح سلامت و طول عمر بيشترى در زمان بروز سوانح برخوردار گردد.

درمان:

به کليه اقداماتى اطلاق مى‌شود که در شرايط پس از ابتلاى به بيمارى جسمانى يا روانى، به‌منظور بازگردان سلامت پيشين و از بين بردن عوامل مؤثر بر کاهش متوسط عمر بشر، با فراهم آوردن امکانات افزايش طول عمر انسان در زمان بروز سوانح انجام مى گيرد.

 • به استناد بند 6 ماده 3 اساسنامه جمعیت هلال احمر ،کمک به امر سلامت جامعه در سطح کشور و خارج کشور از وظایف جمعیت هلال احمر می باشد .

هدف اصلی از مداخله در عرصه سلامت در حوادث

کاستن از میزان بروزمرگ و میر - بیماریها

اهداف بهداشت و درمان اضطراری

کمک به امر سلامت جوامع متاثر از حوادث و سوانح در داخل و خارج کشور

اهداف اختصاصی

 • کاهش مرگ ، بیماری و همه گیری هادر جوامع آسيب ديده و آسيب پذير MORTALITY & MORBIDITY))
 • ساماندهی و بستر سازی اقدامات و فعالیت های خدمات سلامت جمعیت در شرایط اضطرار
 • ایجاد ظرفیت موثر و آماده جهت ارائه بهنگام خدمات سلامت در شرایط اضطرار

راهبردها

 • توسعه واحدهای بهداشت و درمان اضطراری و تمرکز زدایی مبتنی بر نیازسنجی منطقه ای و ملی
 • تدوین برنامه های آمادگی ومأموریتی

ساختار راهبردی خدمات بهداشت و درمان اضطراری

واحدهای سیار

 • MHCU=Mobile Health Care Unit

ral Hospital - RH) بیمارستان مرجع
 (Rapid Deployment Hospital - RDH) واحد مراقبت های پایه بهداشتی بیمارستان استقرار سریع

(Basic Health Care Unit - BHCU) واحد مراقبت های پایه بهداشتی

بخش های واحد مراقبت های پایه بهداشتی(BHCU)

 • پزشکی عمومی
 • بهداشت مادر وكودك و بارداری
 • بهداشت محیط
 • بهبود تغذيه
 • بهداشت روان
 • تامین داروهاي اساسي
 • آموزش بهداشت
 • ماموریت : ارائه خدمات به بیماران سرپایی و مراقبتهای بهداشتی

شرح وظایف واحدهای BHCU

1- درمان بيماري‌هاي معمول

2- آموزش بهداشت

3- بهداشت مادر وكودك و بارداری

4-واكسيناسيون

5-پيشگيري و كنترل بيماري‌هاي عفوني

6-نظارت بر تامین آب آشاميدني سالم و بهسازي محيط

7-بهداشت روان

8- بهبود تغذيه

9-تامین داروهاي اساسي

                       تعداد نفرات تیم به تفکیک مدرک تحصیلی به شرح جدول زیر

      ردیف                             حداقل مدرک تحصیلی        تعداد نفرات
         1                                     مسئول واحد  
         2                                    پزشک عمومی                2
         3                                 کارشناس پرستاری                2
         4                                  کارشناس تغذیه                1
         5                                  کاردانی مامایی                1
         6                               کارشناس روانشناسی                1
         7                              کاردانی بهداشت محیط                1
         8                                   تکنسین دارویی                   1
         9                                    تکنسین فنی                1
        10                                       امدادگر                3
        11                                   راننده کامیونت                1
    جمع کل                                                              14