پارس گلخانه هیراد

مشاوره، ساخت، تجهیزات گلخانه و فروش بذور گلخانه مریدیم اسپانیا (خیار ، فلفل )

اطلاعات بیشتر:

امیرحسن خدابخشی ۰۹۱۲۴۵۹۰۱۰۴

پارس گلخانه هیراد

تعداد بازدید: 100